Parametry sygnału LTE

Właściwe wartości parametrów sygnału LTE. W wielu przypadkach, gdy stacja bazowa oddalona jest od urządzenia mobilnego występują problemy z odpowiednią siłą sygnału. W celu jej polepszenia należy najczęściej podłączyć do modemu odpowiednią antenę zewnętrzną. Przed jej wyborem należy sprawdzić jakie parametry posiada odbierany przez modem sygnał sieci LTE. W tym celu należy uruchomić panel diagnostyczny sieci znajdujący się w oprogramowaniu routera lub modemu, a następnie porównać parametry z przedstawionymi poniżej wartościami. 

 • RSRP (dBm) – (Reference Signal Receive Power) – miara mocy sygnału
  • większe niż -79 dBm – moc sygnału bardzo dobra
  • od -80 dBm do -90 dBm – moc sygnału dobra
  • od -91 dBm a -100 dBm – moc sygnału słaba. Należy zastosować antenę zewnętrzną lub zmienić lokalizację modemu.
  • mniej niż -100 dBm – moc sygnału bardzo słaba. Należy zastosować antenę zewnętrzną.
 • RSRQ (dB) – (Reference Signal Received Quality) – miara jakości sygnału
  • więcej niż -9 dB – bardzo dobrze
  • od -10 dB do -15 dB – dobrze
  • od -16 dB do -20 dB – źle. Należy zastosować antenę zewnętrzną lub zmienić lokalizację modemu.
  • mniej niż -20 dB – bardzo źle. Należy zastosować antenę zewnętrzną.
 • SINR (dB) – (Signal to Interference plus Noise Ratio) – miara jakości sygnału użytkowego w stosunku do zakłóceń szumu
  • więcej niż 21 dB – bardzo dobrze
  • od 13dB do 20 dB – dobrze
  • od 0dB do 12 dB – źle. Należy zastosować antenę zewnętrzną.
  • mniej niż 0 dB – bardzo źle. Należy zastosować antenę zewnętrzną.
 • RSSI – (Received Signal Strength Indicator) – wskaźnik siły odbieranego sygnału włącznie z zakłóceniami; większa aktywność transferu danych – większe RSSI
  • większe niż -73 dBm – bardzo dobrze
  • od -75 dBm do -85 dBm – dobrze
  • od -87 dBm do -93 dBm – źle. Należy zastosować antenę zewnętrzną lub zmienić lokalizację modemu.
  • mniej niż -95 dBm – bardzo źle. Należy zastosować antenę zewnętrzną
Facebook