Panasonic P2 FFMPEG Import Script

Panasonic P2 FFMPEG Import Script

[PL]Skrypt jest wciąż rozwijany, pozwala na importowanie plików z kart P2 na dysk. Skrypt muxuje ścieżki audio i wideo a następnie tworzy folder oraz zapisuje gotowe pliki MXF w wybranym przez użytkownika miejscu. Do działania wymaga pakietu FFMPEG

@echo off 
ECHO ----------------------
ECHO Panasonic P2 Import 1.1
ECHO ----------------------


for %%a in ("K:\CONTENTS\VIDEO\*.mxf") do C:\ffmpeg\bin\ffmpeg -i "%%a" -i "K:\CONTENTS\AUDIO\%%~na00.mxf" -i "K:\CONTENTS\AUDIO\%%~na01.mxf" -i "K:\CONTENTS\AUDIO\%%~na02.mxf" -i "K:\CONTENTS\AUDIO\%%~na03.mxf" -c:v mpeg2video -s 1440x1080 -aspect 16:9 -b:v 100000k -maxrate 100000k -bufsize 200000k -minrate 100000k -r 25 -flags ilme -top 1 -c:a copy -map 0:v:0 -map 1:a:0 -map 2:a:0 -map 3:a:0 -map 4:a:0  "outputfolder\%%~na.mxf"  >nul


pause

outputfolder – miejsce gdzie pliki zostaną zgrane
Literkę K zmieniamy, na literę, którą przydzielił system naszej karcie P2.

Skrypt działa dużo szybciej i sprawniej niż AME oraz inne aplikacje dedykowane dla kart P2.

Facebook