Sport

  • 300 zł – koszt pojedynczej transmisji wydarzenia sportowego. W cenę wliczony jest cały czas trwania wydarzenia + awaryjna godzina czasu w razie jakiś zdarzeń losowych. Po tym czasie zaczyna być liczona stawka godzinowa czyli 100zł za godzinę transmisji. Możliwe też jest puszczenie reklamy sponsora transmisji w określonym czasie.
  • 100 zł – koszt komentatora spotkania
  • Istnieje możliwość wcześniejszego zarezerwowania transmisji na kilka meczy do przodu. Wtedy też możliwa jest negocjacja ceny.
  • Jeżeli wydarzenie odbywa się daleko od miasta Poznań, dodatkowo zostaną wliczone koszty dojazdu.

Inne wydarzenia

  • W przypadku innych wydarzeń, cena ustalana jest indywidualnie w zależności od czasu trwania wydarzenia i potrzeb klienta.

ENCODER h.264

  • 100 zł – za godzinę pracy
  • 1000 zł – za dzień pracy

Recorder RAW

  • 300 zł za godzinę nagrywania – jeżeli kupujący dostarczy własne dyski SSD do zapisu (UWAGA: godzina zapisu to 2.7TB, zalecane dyski SSD o pojemność 2TB)
  • 800zł za godzinę nagrywania – z wykorzystaniem dysków wbudowanych  (opcja dostępna od 05.2018)