Kierunek Open Source

Zmieniam nieco funkcjonowanie strony TanieTransmisje.pl Strona powoli zostanie zmieniona w duże kompendium wiedzy na temat kodeków wideo, streamingu i nie tylko. Dodatkowo będę kładł nacisk na rozwój zakładki OpenSource gdzie …